ENGLISH
پنجشنبه, 31 خرداد 1397 - 8 شوال 1439 - June 21, 2018
 • خدمات الکترونیک
 • پورتال خبری
 • آمار و اطلاعات
 • ارتباطات مردمی
 • گردشگری مجازی

 •  
   

  نام مکان تاریخی

  آرامگاه ملا عبداللّه بهابادی

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  شامل بقعهای است که به مزار ملّا عبدالله بهابادی، صاحب حاشیهی معروف و منسوب استاد شیخ بهایی که وی و خاندانش 100 سال والی نجف اشرف بودهاند، میباشد و هماکنون، به مجموعهی فرهنگی، تفریحی تبدیل شده است.

  نام مکان تاریخی

  رودخانهی شور

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  رودخانهی شور در شمال بهاباد با دبی متوسط 85 لیتر در ثانیه، سالیانه به طور متوسط معادل 2.68 میلیون مترمکعب به صورت زهکشی آب از منطقهی بهاباد خارج مینماید. این رودخانه در طول سال آب دارد و در مسیر عبور خود به سمت کویر اکوسیستم جالب و دیدنی خلق نموده است. در حاشیهی این رودخانه وجود نبکا چشمانداز زیبای دیگری ایجاد نموده است.

  نام مکان تاریخی

  رودخانهی شور تمبر گز

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  این مکان در 15 فرسنگی شرق منطقهی کویر بهاباد قرار دارد و جاذبهی دیگر آن این است که با وجود آب شور در این رودخانه یک چشمهی آب شیرین به اندازه یک ظرف 5 لیتری در میان آبهای شور فوران میکند و بیابانگردان از آن جهت آب شرب استفاده میکنند.

  نام مکان تاریخی

  برج حاجیآباد

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  حاجیآباد، آبادی کوچکی است در نیم فرسخی بهاباد که در مرکز روستا برجی از خشت و گل به محیط بیست و پنج متر و بلندی دوازده متر بنا شده است. این برج دو طبقه است و از طبقهی اوّل پله مارپیچی برای رفتن به طبقهی دوم و پشتبام دارد. در کمر برج به فاصلهی چهار متر از سطح زمین در کوچکی هست که از آن به داخل برج میرفتهاند و بر بالای این دریچه جای (ریختن) آبجوش به پایین و سنگانداز به صورت پیشآمده (به مانند دماغ) تعبیه شده است. قدمت این برج حدود 200 سال پیشبینی میشود.

  نام مکان تاریخی

  مقبرهی شیخ محمّد

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  تاریخ مدوّنی درباره این شخصیّت که مقبرهی او زیارتگاه مردم بهاباد میباشد مشاهده نشده و آنچه که مشهور است میگویند از علمای دورهی صفویّه بوده است ولی چون بهاباد در گذشتههای خیلی دورتر در این مکان ساخته شده بوده است، احتمالاً شیخ محمّد مربوط به دورههای سلجوقیان یا غزنویان باید باشد. مقبرهی نامبرده اگرچه چند سال پیش مقداری مرمّت شده است ولی اصل بنا دست نخورده باقی مانده است.

  نام مکان تاریخی

  تهور (تور چاه خونه)

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  تور به اصطلاح محلی به جایی گفته میشود که محل جمع شدن آب باران در زمستان است و لایهای از آهک و ماسه روی آن را پوشانده تا تبخیر (در دمای 50-40 درجه) به حداقل برسد و لایهی زیر آن نفوذناپذیر است و تا مدت زیادی از سال میماند و شترداران و بیابانگردان میتوانند با کنار زدن شن از آن استفاده کنند. تور چاه خونه تنها مکان آب شیرین در آن منطقه میباشد و  اتاقکی هم با بنایی زیبا از زمانهای بسیار دور در نزدیکی آن میباشد.


  نام مکان تاریخی

  قلعهی جنّتآباد

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  این قلعه در حوالی روستای احمدآباد، مرکز دهستان جلگه، در 12 کیلومتری بهاباد واقع شده است و هنوز حصار و چهار برج دیدهبانی و نگهبانی این قلعه سالم مانده است. همچنین نمازخانههایی که سر صفّهی زیبایی دارد و اطاقها، راهروها به سبک معماری دورهی زندیه نسبتاً مشخص است. این قلعه حدوداً مربع شکل و ظاهراً طول هر ضلع حدود 500 متر میباشد.


  نام مکان تاریخی

  درخت کاج وحشی دهستان بنستان

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  آنچه که در روستای بنستان به عنوان یک اثر زیبا و تاریخی باقی مانده، تک درخت کاج وحشی است که بنا بر نقل بزرگترها عمر این درخت را بیش از 4000 سال تخمین میزنند و در نوع خود بسیار کمنظیر میباشد. از جاذبههای دیگر این روستا میتوان به آسیاب و تنورهی بسیار قدیمی روستا، معدود خانههای باقیمانده از بافت قدیمی که با جذّابیّت خاصّی طرّاحی و احداث شده است و مکانی که برای موزهی محلی و چایخانه سنّتی برنامهریزی شده است و مجموعهی گردشگری و تفریحی و رفاهی در دست احداث آن اشاره کرد که ترمیم این اماکن با توجّه به پتانسیل موجود در این روستا میتواند زمینهساز توسعهی اقتصادی و اشتغال در این روستا باشد.


  نام مکان تاریخی

  آسیاب سنگی روستای جنّت بهاباد

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  روستای جنّت در کوهستان کمکوییهی آسفیج واقع شده است که از آثار قدیمی و جذّاب آن میتوان به آسیاب سنگی و تنورهی آن که جذّابیّت خاصّی در سردر آن طرّاحی شده است اشاره کرد. ترمیم و راهاندازی آن با توجّه به کوهستانی زیبا، سد پرآب و جذاب حاجیآباد کمکوییه، درختان غولپیکر قدیمی و ... میتواند زمینهی توسعه گردشگری در آن منطقه باشد.


  نام مکان تاریخی

  بنای تمام سنگی کمکوییه

  آدرس بهاباد
  توضیحات این زیارتگاه در کوه نارکی مهریز قرار دارد. بنا به اعتقاد برخی از زرتشتیان محل غیبت زر بانو شاهزاده یزدی میباشد. وی عروس پادشاه پارس بود که پس از ورود لشکریان اسلام به فارس رهسپار یزد میشود و سر انجام در کوه نارکی غیب میشود. از این رو در این محل که چشمه ای جاری است بنایی ساخته میشود و به عنوان زیارتگاه زرتشتیان مورد استفاده قرار میگیرد.

  نام مکان تاریخی

  سرو وحشی کمکوییه (سبل)

  آدرس بهاباد
  توضیحات

  از گونه درختان نادر در جهان میباشد که در ارتفاع بالای 2500 متری میروید. این درختان با نام محلّی (سبل) در کوههای آسفیج بهاباد (کوه حسن کل) به صورت پراکنده یافت میشود و طبیعت زیبایی را به منطقه داده است. روستای سبل محلّی است که چندین درخت تنومند از اینگونه در آن با قدمتی چند هزار ساله روییده است (در راه ارتباطی بهاباد - کوهبنان - چهار گداره) و وجه تسمیهی این درخت از آن گرفته شده است.