ENGLISH
یکشنبه, 30 اردیبهشت 1397 - 6 رمضان 1439 - May 20, 2018
 • خدمات الکترونیک
 • پورتال خبری
 • آمار و اطلاعات
 • ارتباطات مردمی
 • گردشگری مجازی
 • اهم فعالیتهای واحد موزه ها :

  - پیگیری پیشنهاد و تخصیص اعتبار برای موزه ها

  - پیگیری امور تاسیسات موزه ها (  نورپردازی ، سیستم حفاظتی ، ساخت ویترین و ...)

  _ نظارت  فنی بر نحوه ی انجام قراردادهای مربوط به موزه ها

  - برنامه ریزی برای مدیریت هر چه بهتر موزه ها و افزایش جذب بازدید کننده

  - جمع آوری آمار بازدید از بناهای تاریخی و موزه های دارای ورودیه

  - صدور معرفی برای گروه های متقاضی استفاده از تسهیلات بازدید رایگان به موزه های تحت پوشش یا سایر استانها

  - اقدام برای گسترش ، توسعه و تجهیز موزه های سطح استان از لحاظ کیفی و کمی .

  - چیدمان و ویترین آرایی موزه ها