ENGLISH
پنجشنبه, 6 اردیبهشت 1397 - 11 شعبان 1439 - April 26, 2018
 • خدمات الکترونیک
 • پورتال خبری
 • آمار و اطلاعات
 • ارتباطات مردمی
 • گردشگری مجازی
 • اهم فعالیتهای واحد نظارت :

  _ نظارت بر پروژه های عمرانی ، مرمتی و مشارکتی

  _ شرکت در جلسات کمیته کار و کمیسیونهای ماده 5 و 13و ... اداره کل راه و شهرسازی ، شهرداری و دفتر فنی استانداری

  _ بررسی طرح های جامع شهری و هادی روستایی

  _ شرکت در جلسات کمیته فنی ، برآورد و طرح های معاونت میراث فرهنگی

  _ بررسی درخواست های ساخت و ساز ، مرمت و ... و صدور مجوز های لازم در محدوده بافت تاریخی استان

  _ تهیه گزارش عملکرد پروژه های فنی